naar het menu WADA-dopinglijst 2023

De WADA-dopinglijst bestaat uit drie delen. Onder ieder deel staan groepen van stoffen en/of methoden beschreven die verboden zijn. De stoffen die als voorbeeld worden genoemd vormen geen volledige opsomming van alle verboden stoffen. De dopinglijst wordt elk jaar op 1 januari van kracht, uitzonderingen daargelaten.

VERBODEN BINNEN ÉN BUITEN WEDSTRIJDVERBAND

De dopinggeduide stoffen en methoden die tot deze groep behoren zijn langdurend werkzaam en daarom zowel binnen als buiten wedstrijdverband verboden.

VERBODEN STOFFEN

VERBODEN METHODEN

VERBODEN BINNEN WEDSTRIJDVERBAND

De dopinggeduide stoffen en methoden die tot deze groep behoren zijn kortdurend werkzaam en daarom alleen binnen wedstrijdverband verboden.

VERBODEN IN BEPAALDE SPORTEN

SPECIFIEKE STOFFEN

Indien je positief test op een specifieke stof maar kunt aantonen hoe een middel in je lichaam terecht is gekomen én dat het gebruik van die stof niet tot doel had de sportprestatie te verbeteren, dan kan afhankelijk van de mate van schuld van de sporter, een minder zware sanctie worden opgelegd. Dit varieert van een waarschuwing of berisping tot een sanctie van één jaar bij een eerste overtreding.

Alle stoffen op de dopinglijst zijn specifiek, behalve:

  • anabole middelen;
  • peptide hormonen, groeifactoren en verwante stoffen;
  • sommige hormoon- en metabole modulatoren;
  • sommige stimulantia (bijv. amfetamine, XTC, cocaïne, modafinil);
  • de stoffen die genoemd worden in de sectie ‘Verboden methoden’.

Bekijk de volledige WADA-dopinglijst op: www.dopingautoriteit.nl/dopinglijst