naar het menu Geneesmiddelen controleren

Voorwaarden en bepalingen


Functie Geneesmiddelendatabase

De Geneesmiddelendatabase is onderdeel van de Digitale Dopingwaaier en biedt informatie over de (verboden) dopingstatus van stoffen en geneesmiddelen in de sport, op basis van de huidige ‘Prohibited List’ van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA). Deze lijst wordt door de Dopingautoriteit vertaald als de ‘Dopinglijst’. De Geneesmiddelendatabase classificeert alleen de geneesmiddelen en stoffen die zijn opgenomen in de G-standaard van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) op basis van gangbare en medisch geaccepteerde toedieningswijzen en doseringen.

De Geneesmiddelendatabase geeft geen:

 • Informatie over de status van voedingssupplementen of ingrediënten van voedingssupplementen.
 • Medisch advies inzake het gebruik van werkzame stoffen of geneesmiddelen en geeft geen aanbevelingen in het opzetten van medische behandelplannen.
 • Voorkeur voor het gebruik van specifieke stoffen of geneesmiddelen.
 • Oordeel over de status van stoffen die niet in de database staan.

De Geneesmiddelendatabase is niet aansprakelijk voor:

 • Fouten, omissies of onjuistheden in de database.
 • Tijdvertraging tussen de verandering in dopingstatus van een bepaalde stof of methode in de ‘Dopinglijst’ en de bijbehorende update in de database.
 • Tijdvertraging tussen de beschikbaarheid van nieuwe ingrediënten, merken en/of merkformuleringen en hun opname in de database.
 • Onjuiste vermeldingen door de gebruiker in een van de zoekvelden.

De gebruiker is verantwoordelijk voor:

 • Het correct selecteren van het juiste geneesmiddel of werkzame stof uit de lijst met zoekresultaten.
 • Ervoor zorgen dat alle werkzame bestanddelen van het gezochte geneesmiddel genoteerd staan op de Geneesmiddelresultaatpagina (Status-pagina).
 • Na de selectie van een geneesmiddel of werkzame stof alle informatie in het resultaatscherm te lezen.
 • Het controleren van de verboden status van de verschillende toedieningswijzen van het geneesmiddel dan wel de werkzame stof.
 • Het uitvoeren van nieuwe zoekopdrachten wanneer de dopinglijst verandert.