naar het menu Toegestane medicijnen 2023

Hieronder tref je een lijst aan van veel gebruikte geneesmiddelen die (soms onder bepaalde voorwaarden) zijn toegestaan. De lijst is per “klacht/kwaal” gerangschikt. Als eerste wordt de naam genoemd waaronder het geneesmiddel te koop is; tussen haakjes is de werkzame stof vermeld (maar alleen als die verschilt van de merknaam). Sommige toedieningswijzen van deze geneesmiddelen zijn echter alleen toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Voor meer info hierover zie: www.dopingautoriteit.nl/gds

Bij het opstellen van deze lijst is de uiterste zorgvuldigheid betracht. Noch de KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), noch de Dopingautoriteit kan enigerlei aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit typefouten, tussentijdse wijzigingen in de lijst of andere onjuistheden.

Noten

  1. Glucocorticoïden zijn verboden binnen wedstrijdverband wanneer oraal, rectaal of via een injectie toegediend.
  2. Salmeterol is alleen toegestaan per inhalatie met een maximum van 200 microgram per 24 uur.
  3. Salbutamol is toegestaan per inhalatie met een maximum van 1600 microgram per 24 uur in maximale doseringen van 600 microgram per 8 uur.
  4. Vilanterol is alleen toegestaan per inhalatie met een maximum van 25 microgram per 24 uur.
  5. Formoterol is alleen toegestaan per inhalatie met een maximum van 54 microgram per 24 uur.
  6. Epinefrine (adrenaline) is niet verboden bij lokale toediening (bijvoorbeeld nasaal of oogheelkundig) of in combinatie met lokale anesthetica.

Lijst van toegestane medicijnen bij sportbeoefening 1 januari 2023