naar het menu Voorwaarden & Privacy

Algemeen

Onder de naam Digitale Dopingwaaier valt:

  1. de Dopingwaaier App voor Android;
  2. de Dopingwaaier App voor iOS en
  3. de bijbehorende mobiele website www.dopingwaaier.nl.

Het gebruik van de informatie in deze Digitale Dopingwaaier is voor risico van de gebruiker. Hoewel de informatie met grote zorg is verzameld, aanvaardt de Dopingautoriteit geen aansprakelijkheid voor enige schade die (mogelijk) het gevolg is van eventuele onjuistheden en/of (andere) onvolkomenheden in de informatie die door middel van de Digitale Dopingwaaier wordt verstrekt.

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dopingautoriteit, tenzij voor eigen gebruik of gebruik binnen de eigen organisatie.

© Copyright 2013-2020 Dopingautoriteit